PORTAL REKRUTACYJNY

Filologia rosyjska

4 semestry
magisterskie
0 testów
stacjonarne

Studiowanie filologii rosyjskiej drugiego stopnia na UWM oznacza stały kontakt z nowoczesnym nauczaniem na poszerzanie i pogłębianie zainteresowań humanistycznych. Gwarantujemy gruntowne i praktyczne kształcenie językowe zarówno od podstaw, jak i na poziomie zaawansowanym. Warsztaty przekładowe prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz doświadczonych tłumaczy przysięgłych, członków  Polskiego Towarzystwa  Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. W czasie nauki dostarczamy najświeższej wiedzy o kulturze i historii Rosji, realiach i stosunkach polityczno-społecznych studiowanego obszaru językowego. Stawiamy na kształcenie myślenia krytycznego i dążenie do samodzielności w poznawaniu świata. Interesująco prezentujemy rosyjską humanistykę, myśl filozoficzno-religijną, dokonania literackie i rolę Rosjan w dziejach Europy i świata. Jako jedyni w kraju umożliwiamy wybór unikatowej tematyki zajęć: emigrantologia oraz kultura staroobrzędowców.

Filologia rosyjska drugiego stopnia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu filologii rosyjskiej drugiego stopnia możesz pracować w:

  • biurach tłumaczeniowych,
  • instytucjach kultury,
  • urzędach państwowych,
  • fundacjach,
  • organizacjach pozarządowych,
  • instytucjach oświatowych i turystycznych,
  • redakcjach i wydawnictwach,
  • przedsiębiorstwach branży reklamowej,
  • Public Relations,
  • instytucjach usługowych. 

Zasady kwalifikacji