PORTAL REKRUTACYJNY
Awatar użytkownika

Filozofia

4 semestry
magisterskie
0 testów
stacjonarne

Ucz się o historycznych i współczesnych koncepcjach filozoficznych, metodach analitycznego i syntetycznego myślenia, interpretacji tekstów i ludzkich zachowań, a także o stawianiu pytań, artykułowaniu i uzasadnianiu stosowanych argumentów. Program studiów zakłada między innymi takie zajęcia jak: design thinking, komunikacja interpersonalna, psychologia społeczna czy filozofia informacji.

Filozofia drugiego stopnia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu filozofii drugiego stopnia możesz pracować w:

  • instytucjach kultury,
  • instytucjach samorządowych,
  • fundacjach, NGO,
  • mediach, wydawnictwach,
  • przedsiębiorstwach branży reklamowej, Public Relations
  • instytucjach usługowych oraz w jednostkach, w których wymagana jest umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia w rozwiązywaniu problemów zawodowych, łatwość dostosowywania się do nowych sytuacji i ról zawodowych, umiejętność argumentacji, przekonywania, negocjowania,
  • samodzielnej działalności gospodarczej.

Zasady kwalifikacji