PORTAL REKRUTACYJNY

Geodezja i kartografia

3 semestry
magisterskie
0 testów
stacjonarne, niestacjonarne

Zdobądź rozszerzoną wiedzę z zakresu geodezji, kartografii, geodynamiki, zaawansowanej teledetekcji satelitarnej czy satelitarnych technik pomiarowych. Podczas nauki będziesz korzystać z takich urządzeń jak: drony, skanery laserowe, sondy głębokości, okulary do wirtualnej rzeczywistości czy georadary. Podczas studiów możesz wybrać jeden z siedmiu zakresów kształcenia: geodezja gospodarcza; geodezja i szacowanie nieruchomości; geodezja i nawigacja satelitarna; geodezja i nawigacja satelitarna (oferta w języku angielskim); gospodarka nieruchomościami oraz kataster nieruchomości. Studia drugiego stopnia na tym kierunku trwają trzy semestry i kończą się egzaminem oraz obroną pracy dyplomowej magisterskiej. Po zdobyciu dyplomu i odbyciu stosownych praktyk zawodowych możesz ubiegać się o uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii oraz wyceny nieruchomości.

Zakresy oferowane na studiach stacjonarnych:

  • geodezja i geoinformatyka (oferta w języku angielskim)
  • geodezja i technologie informatyczne
  • technologie satelitarne w geomatyce

Zakresy oferowane na studiach niestacjonarnych:

  • geodezja inżynieryjna
  • technologie satelitarne w geomatyce

Geodezja i kartografia drugiego stopnia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu geodezji i kartografii drugiego stopnia możesz pracować w:

  • przedsiębiorstwach i firmach geodezyjnych,
  • jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Zasady kwalifikacji