PORTAL REKRUTACYJNY
Awatar użytkownika

Gospodarka przestrzenna

3 semestry
magisterskie
0 testów
stacjonarne

To kierunek, który łączy wiedzę geograficzną, ekonomiczną, przyrodniczą i techniczną z zakresu zarządzania przestrzenią. W czasie nauki zdobędziesz wiedzę o tym, jak dbać o przestrzeń i dostosowywać ją do potrzeb zmieniających się wymagań. Udoskonalisz również umiejętność stosowania nowoczesnych technologii informatycznych przydatnych na rynku pracy. Na drugim stopniu gospodarki przestrzennej możesz wybrać jeden z dwóch zakresów kształcenia: gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami lub zarządzanie przestrzenią.

Zakresy:

  • gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami
  • zarządzanie przestrzenią

Gospodarka przestrzenna drugiego stopnia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu gospodarki przestrzennej drugiego stopnia możesz pracować:

  • jako rzeczoznawca majątkowy (po zdobyciu odpowiednich uprawnień),
  • jako specjalista Systemów Informacji Przestrzennej,
  • jako ekspert opracowujący dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
  • w jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
  • w pracowniach projektowych.

Zasady kwalifikacji