PORTAL REKRUTACYJNY

Historia

4 semestry
magisterskie
0 testów
stacjonarne

Studiuj historię – jedną z najstarszych dyscyplin naukowych i filar humanistycznego wykształcenia. To kierunek, który oferuje wszechstronne wykształcenie humanistyczne, daje możliwość obcowania z zabytkami kultury i źródłami historycznymi oraz dobre przygotowanie do pracy w wielu instytucjach zajmujących się edukacją historyczną i gromadzeniem wiedzy o przeszłości. W czasie studiów drugiego stopnia zdobędziesz gruntowną wiedzę pozwalającą na rozumienie i interpretację faktów, zjawisk oraz procesów historycznych, a także pogłębisz umiejętności, sprawności i wiedzę w zakresie przygotowania merytorycznego i warsztatowego do badań historycznych.

Zakres kształcenia na kierunku historia II stopnia:

  • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną 
  • Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie

Historia drugiego stopnia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu historii drugiego stopnia możesz pracować w:

  • placówkach muzealnych, archiwalnych, oświatowych, kulturalnych,
  • szkolnictwie – po ukończeniu kształcenia nauczycielskiego,
  • jednostkach, w których wymagana jest sprawność w kontaktach interpersonalnych, umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia,
  • archiwach historycznych,
  • redakcjach wydawniczych,
  • środkach masowego przekazu.

Zasady kwalifikacji