PORTAL REKRUTACYJNY
Awatar użytkownika

Mikrobiologia

4 semestry
magisterskie
0 testów
stacjonarne

Podczas studiów zdobędziesz rozszerzoną wiedzę dotyczącą mikroorganizmów i ich roli w funkcjonowaniu globalnego ekosystemu. Zrozumiesz również znaczenie tych organizmów w wywoływaniu chorób roślin, zwierząt i ludzi. Doskonale poznasz właściwości drobnoustrojów i ich wymagania środowiskowe, a także zasady doboru i zastosowania zaawansowanych technik laboratoryjnych ze szczególnym uwzględnieniem technik immunologicznych i molekularnych. Nauczysz się obsługi specjalistycznego sprzętu, m.in. mikroskopów optycznych i elektronowych, a także poznasz zasady organizacji i pracy laboratoriów mikrobiologicznych. Kierunek mikrobiologia uzyskał pozytywną ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Mikrobiologia drugiego stopnia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu mikrobiologii drugiego stopnia możesz pracować w:

  • działach gospodarki związanych z wiedzą mikrobiologiczną i zarządzaniem jakością oraz różnych typach laboratoriów (przemysł spożywczy, farmaceutyczny i kosmetyczny, gospodarka rolna; służba zdrowia, weterynaria),
  • instytucjach i jednostkach administracji państwowej zajmujących się ochroną zdrowia, ochroną przyrody i środowiska, monitoringiem środowiska,
  • ośrodkach badawczych.

Zasady kwalifikacji