PORTAL REKRUTACYJNY
Awatar użytkownika

Technologia żywności i żywienie człowieka

3 semestry
magisterskie
0 testów
stacjonarne, niestacjonarne

To 1,5-roczne studia, po których uzyskasz tytuł magistra inżyniera. Podczas nauki poznasz sposoby opracowywania receptury oraz produkcji dowolnego rodzaju żywności spełniającej oczekiwania konsumenta i mającej pozytywny wpływ na jego organizm. Dowiesz się, jak kontrolować i prowadzić procesy technologiczne w zakładach przetwórczych, a po ukończeniu studiów zajmiesz stanowisko inżynierskie lub kierownicze w wybranym przez Ciebie przedsiębiorstwie lub w innych jednostkach łańcucha żywnościowego. Na studiach drugiego stopnia możesz wybrać jeden z zakresów kształcenia: technologia żywności, inżynieria przetwórstwa żywności, żywienie człowieka lub food engineering (studia w j. angielskim).

Zakresy na studiach stacjonarnych:

  • technologia żywności
  • żywienie człowieka
  • inżynieria żywności (oferta w języku angielskim)

Zakresy na studiach niestacjonarnych:

  • technologia żywności i żywienie człowieka
  • menedżer produktów żywnościowych

Technologia żywności i żywienie człowieka drugiego stopnia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu technologii żywności i żywienia człowieka drugiego stopnia możesz pracować:

  • na stanowiskach inżynierskich oraz kierowniczych, jako menedżer ds. rozwoju produktu,
  • jako pracownik nadzoru sanitarnego i handlowego.
  • w zakładach przemysłu spożywczego tj. mleczarnie, zakłady mięsne, zakłady przetwórstwa roślinnego.

Zasady kwalifikacji