PORTAL REKRUTACYJNY

Turystyka i rekreacja

4 semestry
magisterskie
0 testów
stacjonarne

Doskonal umiejętności planowania i tworzenia produktów turystycznych z wykorzystaniem różnorodnych, ciekawych form rekreacji i aktywności. Naucz się, jak skutecznie wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju w przestrzeni turystycznej. Pogłęb wiedzę z nauk ekonomicznych, zarządzania w turystyce i rekreacji, a także poznaj prawo obowiązujące w branży. Atrakcyjny program studiów wzbogacony o szkolenia, praktyki (krajowe i zagraniczne) oraz zajęcia terenowe przygotują Cię do podjęcia pracy w dowolnym miejscu na Ziemi.

Turystyka i rekreacja drugiego stopnia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu turystyki i rekreacji drugiego stopnia możesz pracować w:

  • biurach podróży i innych organizacjach turystycznych,
  • różnych obiektach noclegowych i gastronomicznych,
  • w ośrodkach sportu i rekreacji,
  • centrach rekreacji i odnowy biologicznej,
  • strukturach administracji rządowej i samorządowej,
  • ośrodkach kultury i placówkach organizujących zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Zasady kwalifikacji