PORTAL REKRUTACYJNY
Awatar użytkownika

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

4 semestry
magisterskie
0 testów
stacjonarne

Zwiększ swoją wiedzę z zakresu planowania i realizacji działań z udziałem zwierząt dostosowanych do potrzeb osób w nich uczestniczących. W zaawansowanym stopniu podejmuj działania związane z pozyskiwaniem oraz przygotowywaniem zwierząt do określonych zadań. Dodatkowo nauczysz się wykorzystywać różne formy informacji w procesie doskonalenia umiejętności zawodowych.

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii drugiego stopnia na UWM – i co dalej?

Po ukończeniu kierunku zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii drugiego stopnia możesz pracować w:

  • placówkach i ośrodkach rekreacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, uwzględniających w swojej działalności zajęcia prowadzone przez specjalistów z udziałem zwierząt lub na ich temat,
  • agroturystyce,
  • działalności szkoleniowej oraz doradczej w zakresie hodowli, utrzymania, żywienia i szkolenia zwierząt,
  • firmach zajmujących się produkcją oraz dystrybucją karmy, paszy, dodatków paszowych i akcesoriów dla zwierząt,
  • instytucjach i organizacjach działających w obszarze ochrony zwierząt,
  • związkach hodowców, ogrodach zoologicznych, schroniskach i hotelach dla zwierząt.

Zasady kwalifikacji