PORTAL REKRUTACYJNY

Matura to pierwszy kamień milowy młodych ludzi. Obawa, wiele dni przygotowań i głowa przepełniona wiedzą — to wszystko ma prawo zestresować i wpłynąć na Wasze lekkie roztargnienie. Dlatego, aby ułatwić Wam podejście do egzaminu maturalnego i przede wszystkim umożliwić zdobycie jak najlepszego wyniku, podpowiadamy, co możecie zabrać ze sobą na egzamin, a co koniecznie powinniście zostawić w domu.

Podczas egzaminów maturalnych możecie mieć ze sobą wskazane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną materiały i pomoce naukowe. Są one zależne m.in. od tego, jaki przedmiot zdajecie lub czy podchodzicie do egzaminu na specjalnych warunkach.

Co musisz mieć ze sobą na maturze?

Najważniejszym i po prostu niezbędnym przedmiotem, który obowiązkowo musicie mieć ze sobą to długopis (lub pióro) piszący na czarno. To dzięki niemu przelejecie swoją wiedzę na papier, ale też wykonacie rysunki, jeśli takie będą wymagane na egzaminie. Uwaga! Absolutnie nie można tego zrobić ołówkiem.

Pomoce naukowe na maturze? Tak.

W zależności od przedmiotów, które zdajecie na egzaminach maturalnych, możecie mieć ze sobą różne materiały i pomoce naukowe.

Biologia — obowiązkowo „Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki” (zapewnia szkoła) oraz kalkulator prosty; fakultatywnie — linijka.

Chemia — obowiązkowo „Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki” (zapewnia szkoła) oraz kalkulator naukowy; fakultatywnie — linijka.

Fizyka — obowiązkowo „Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki” (zapewnia szkoła), kalkulator naukowy oraz linijka.

Geografia — obowiązkowo kalkulator prosty i linijka; fakultatywnie — lupa.

Historia, historia sztuki — fakultatywnie lupa.

Historia muzyki — obowiązkowo odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami oraz fakultatywnie lupa.

Informatyka — obowiązkowo kalkulator prosty.

Matematyka — obowiązkowo „Wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny z matematyki” (zapewnia szkoła), linijka, cyrkiel oraz kalkulator prosty.

Wiedza o społeczeństwie — fakultatywnie kalkulator prosty.

O tym, czy poszczególne przedmioty i pomoce zapewnia szkoła, informuje maturzystów przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły).

Co zabrać ze sobą na egzamin z języka obcego?

Bez względu, który język obcy zdajecie na egzaminie maturalnym, szkoła zapewni Wam dostęp do odpowiednich słowników. Przewidziany jest minimum jeden na 25 osób. Przewidziany jest minimum jeden na 25 osób, dlatego jedyne, o czym musicie pamiętać to długopis (pióro) z czarnym atramentem.

Inne warunki podczas zdawania matury

Zdający egzaminy maturalne, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu, mają zagwarantowane przedmioty i materiały, które ułatwią im napisanie matury.

Osoby niesłyszące — obowiązkowo słownik języka polskiego i słownik wyrazów obcych, które zapewnia szkoła.

Osoby słabosłyszące — obowiązkowo odtwarzacz płyt CD ze słuchawkami w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego (jeżeli takie dostosowanie zostało przyznane).

Osoby niewidome i słabowidzące — obowiązkowo sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne, które zapewnia szkoła.

Osoby słabowidzące — zdający może we własnym zakresie przynieść przybory optyczne, z których korzysta na co dzień.

Co mogą wziąć na maturę cudzoziemcy?

Cudzoziemcy (osoby, o których mowa w art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) oraz osoby, które mają trudności adaptacyjne w związku z wcześniejszym kształceniem za granicą, fakultatywnie mogą mieć ze sobą (lub zapewnia to szkoła) słownik dwujęzyczny (język polski — język rodzimy zdającego i język rodzimy zdającego — język polski) w wersji papierowej lub elektronicznej (z wyjątkiem egzaminu z języków mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego).

Obywatele Ukrainy mogą fakultatywnie zabrać ze sobą (lub zapewnia to szkoła) słownik dwujęzyczny (język polski – język ukraiński i język ukraiński – język polski) w wersji papierowej lub elektronicznej (z wyjątkiem egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym).

Wszystkim uprawnionym szkoła zapewnia komputer oraz specjalistyczne oprogramowanie, jeżeli takie dostosowanie zostało przyznane osobie zdającej maturę.

Osoby z chorobami przewlekłymi co wziąć na maturę? 

Jeśli zmagacie się z chorobami przewlekłymi, chorujcie lub jesteście niesprawni/e czasowo, możecie podczas egzaminów korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków.

Jeśli borykacie się z cukrzycą i korzystacie z pompy insulinowej, możecie podczas egzaminu maturalnego mieć ze sobą telefon komórkowy z aplikacją do mierzenia poziomu glukozy. Aby z niego skorzystać, należy zgłosić to przez podniesienie ręki.

Dodatkowo możecie również przystąpić do matury w odrębnej sali. Jeśli jednak zdajecie ją z innymi osobami, wówczas nie losujecie numeru stolika, a siadacie przy tym, który wskaże przewodniczący zespołu nadzorującego. Będzie to miejsce możliwie najbliższe stanowiska zespołu nadzorującego.

Maskotka „na szczęście” na maturze

Wszelkiego rodzaju przedmioty, talizmany czy maskotki „na szczęście”, które miałyby stać na stole, są zakazane. W tym przypadku trzeba liczyć zdecydowanie na swoją wiedzę, a ewentualnie na to, że pytania i zadania trafią w materiał, który opanowaliście/łyście najlepiej.