PORTAL REKRUTACYJNY
Resocjalizacja z penitencjarystyką, socjologia na drugim stopniu studiów magisterskich oraz nowe zakresy kształcenia na kierunku pedagogika pierwszego i drugiego stopnia – to nowości, które od października tego roku będą znajdowały się w ofercie kształcenia Wydziału Nauk Społecznych.

Resocjalizacja z penitencjarystyką

Resocjalizacja z penitencjarystyką to jeden z dwóch nowych kierunków otwieranych od przyszłego roku na WNS. Jak mówi w rozmowie z „Wiadomościami Uniwersyteckimi” dr Beata Adrjan, prodziekan ds. kształcenia, jest to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy oraz pragnących zdobywać nowe kwalifikacje studentów.

– Regularnie spotykamy się z przedstawicielami Okręgowej Służby Więziennej, którzy informują nas, że miejsca pracy w placówkach penitencjarnych czekają na naszych studentów. A w związku z tym, że praca w tej tak zwanej „przestrzeni inkancerowanej” nie wymaga kwalifikacji nauczycielskich, to pomyśleliśmy, że warto byłoby przygotować kierunek dwuletnich studiów magisterskich skierowany do osób, które mogłyby znaleźć takie zatrudnienie. To są np. osoby, które wcześniej przechodzą na emeryturę i chciałyby pracować np. jako wychowawcy w różnego typu ośrodkach. Albo ci, którzy już pracują w tej przestrzeni i chcą podnieść swoje kwalifikacje. Ponadto stoi za tym jeszcze jeden argument: dla osób, które pracują w służbie więziennej i chcą uzyskać stopień oficerski lub wyższy stopień oficerski, wyższe wykształcenie na naszym kierunku jest niezbędnym elementem drogi do awansu – informuje prodziekan Beata Adrjan.

Zajęcia na tym kierunku będą prowadzili wykładowcy z Katedry Pedagogiki Specjalnej, którą kieruje dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM, prorektor ds. studenckich UWM. Wielu z nich pracuje bądź pracowało w przestrzeni inkancerowanej, więc będą mogli podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Socjologia

Kolejną nowością na Wydziale Nauk Społecznych jest kierunek socjologia na studiach magisterskich. Kilka lat temu funkcjonowała tzw. „socjologia z plusem”, czyli studia, z których korzystały przede wszystkim osoby pracujące, ponieważ plan studiów umożliwiał im realizowanie zajęć popołudniami. Z czasem formuła się wyczerpała, natomiast odnotowany został znaczący wzrost zainteresowania studiowaniem socjologii na pierwszym stopniu i kontynuowaniem na drugim stopniu.

– Dwa lata temu przeżywaliśmy rekrutacyjny boom – mieliśmy prawie 90 chętnych na studia pierwszego stopnia. Studenci z tamtego naboru zaczęli nas pytać, czy będzie możliwość kontynuowania studiów. Pomyśleliśmy sobie: dlaczego nie? I tak otwieramy socjologię drugiego stopnia o profilu praktycznym – mówi dr Beata Adrjan.

W programie studiów przewidzianych jest 480 godzin praktyk. Oznacza to, że studenci będą musieli odbyć pratyki we wrześniu i dwa pozostałe miesiące w trakcie roku akademickiego. Program jest ułożony tak, że nie będzie to kolidowało z zajęciami.

– Mamy podpisane porozumienia z interesariuszami, którzy zadeklarowali chęć przyjęcia konkretnej liczby osób na praktyki. Studenci będą mieli obowiązek do odbycia dwóch praktyk w instytucjach oraz jednej w placówce badawczej prowadzącej badania socjologiczne. Wierzymy, że dzięki temu studenci nabędą konkretnych umiejętności badawczych do prowadzenia badań socjologicznych (zarówno ilościowych, jak i jakościowych) wraz z badaniami terenowymi. Zakres pracy po ukończeniu studiów jest w zasadzie nieograniczony, ponieważ dzisiaj niemal każda firma czy instytucja potrzebuje badań społecznych do prowadzenia swojej działalności – dodaje prodziekan Beata Adrjan.

Pedagogika

Zgodnie z najnowszymi wymaganiami ministerstwa nauki, aby uzyskać pełne kwalifikacje nauczycielskie, należy kształcić się w tych samych zakresach na pierwszym i drugim stopniu studiów. Do tej pory na WNS można było studiować na kierunku pedagogika pierwszego stopnia na zakresach: doradztwo zawodowe i personalne, pedagogika szkolna z animacją kulturalną oraz pedagogika opiekuńcza. Od nowego roku nastąpią zmiany.

– Będziemy mogli umożliwić studentom uzyskanie pełnych kwalifikacji przygotowujących do zawodu nauczyciela świetlicy i pedagoga szkolnego – zapowiada dr Beata Adrjan. – W pierwszym przypadku studia będą odbywały się w zakresie „pedagogika opiekuńcza z socjoterapią”, a w drugim „pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną”.  Student po ukończeniu takich pięcioletnich studiów będzie w pełni wykształconym nauczycielem, który będzie mógł pracować zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Ale zapraszamy również tych, którzy chcą studiować tylko na pierwszym lub na drugim stopniu studiów. Wówczas student uzyska przygotowanie pedagogiczne i będzie mógł znaleźć zatrudnienie m.in. jako wychowawca, opiekun lub animator kultury (na nowym zakresie na pierwszym stopniu: animacja kulturalna i coaching społeczny) – dodaje.

Kształcenie na wyżej wymienionych kierunkach rozpocznie się w roku akademickim 2024/2025. Ze szczegółami dotyczącymi rekrutacji będzie można zapoznać się wkrótce – m.in. na stronie internetowej Wydziału Nauk Społecznych oraz podczas Dnia Otwartego, który odbędzie się 11 kwietnia.